Завърши изграждането, доставка и обзавеждането на СТЕМ ЦЕНТЪРА

Успешно завърши изграждането и преустройството на СТЕМ ЦЕНТЪРА. Достави се оборудване и обзавеждане, предвидено по проекта. Актуален дизайн и изпълнение  с използване на съвременни екологични материали, доставка на висикотехнологични и модерно оборудване, създават неповторима атмостфера в при работата в СТЕМ ЦЕНТЪРА.

Ще се използва широк комплекс от методи на преподаване и учене, подходящи за различните компетентности, чието развитие ще подпомага центърът. Наред с по-иновативните (обърната класна стая – чрез записани уроци в студиото, виртуални класни стаи в Офис 365, геймификация чрез образователната версия на Майнкрафт и приложения за телефон, разработени от учениците аудиовизуални елементи по предмети от общообразователната подготовка) ще се използват и по-стандартни като учене през проект (изследване), решаване на казуси, групова работа (вкл. през облачни технологии), екстремно програмиране и дори традиционни лекции и дискусии с гости от бизнеса (медии, онлайн бизнес, гейминг компании). Видео-съдържанието, което ще се създава в центъра ще може да се използва в различни рамки – то ще влезе в интерактивни адаптивни системи спрямо нивото на отделния ученик (след изглеждане на определен откъс видео следват вградени въпроси/тест, като следващото съдържание, което ще се вижда ще зависи от отговорите), ще може да се използва като казус за следващите уроци (къде са допуснати грешки, какво може да се подобри), ще захранва училищна медия от интерес за цялата училищна общност и по-широко от всички хора в региона. Партньора ЦВП “Наследство БГ” ще вдъхнови учениците да ползват 3D и VR технологии .

Методите на преподаване ще са съобразени с най-добрите практики от професионалните обучения по професии на бъдещетото  като 3D аниматор, 3D дозайнер  , осветител, звукооператор, тонрежисьор, видеомонтажист, сценарист (вкл. на игри и определяне на нивата в играта), режисьор, дизайнер, програмист, журналист, редактор и т.н. Целта на преподаването ще бъде да се даде възможност на учениците да усетят, да преживеят, през симулации или реални ситуации и срещи с различни професионалисти да се ориентират каква кариера биха искали да имат, свързана с креативните индустрии и да изберат подходящо за продължаване на образованието си.