Първи занимания в СТЕМ ЦЕНТЪРА

Учителите от прогимназиален етап, преподаващи природни науки и математика, ще бъдат изправени пред предизвикателството да приложат широк набор от иновативни методи, които да отговарят на функционалностите на STEM центъра, като …