Първи занимания в СТЕМ ЦЕНТЪРА

Учителите от прогимназиален етап, преподаващи природни науки и математика, ще бъдат изправени пред предизвикателството да приложат широк набор от иновативни методи, които да отговарят на функционалностите на STEM центъра, като по този начин ще повишат компетентностите си за ефективна работа в новия STEM център.

Преди официалното откриване, което се плани в края на Февруари 2022, в СТЕМ ЦЕНТЪРА започнаха провеждането на обучение за преподавателите от училището. Обучението също е част от изпълнението на проекта, като се предвижда да се проведат, следните обучения:

Програма: “Виртуална реалност

Курсът разглежда основни въпроси свързани със създаването и редактирането на Виртуалната и добавената реалност .  Участниците се обучават в създаването на разнообразни триизмерни модели и пространства, които да споделят като изображения или видео обиколки.

Програма: “Цифрово видео”

Обучение за работа с техника “Цифрово видео” става под формата на медиен лагер за ученици и учители. Всички участници получават пакет от обучителни материали, включващ учебно помагало „Цифрови видеопродукции за начинаещи“ и учебни карти за работа с технологичното оборудване и основни правила при създаването на видеопродукции.

Програма: “3D моделиране”

Курсът разглежда основни въпроси свързани със създаването и редактирането на 3D геометрия.  Участниците се обучават в създаването на разнообразни триизмерни обекти и пространства, които да споделят като изображения или видео обиколки.

Програма: “Компютърно моделиране в училище”,

В програмата се разглежда авторски модел за реализацията на учебната програма по предмета Компютърно моделиране . В нея се представя специализирана софтуерна среда за обучение и методология за преподаването й в клас.

Програма: “Създаване на електронни учебни помагала за интерактивни сензорни дисплеи/дъски”

В курса се разглеждат възможностите на съвременните интерактивни сензорни дисплеи/дъски за създаване на електронни учебни материали и тяхното ефективно използване в учебния процес. Обучаемите ще се запознаят със специализирана софтуерна среда за създаване на интерактивно учебно съдържание и принципи на дизайн, на които то трябва да отговаря.

Програма: “Цифрова обработка на звук”

В рамките на курса участниците се запознават с основните на цифровата обработка на звук с помощта на компютърна система. Разглеждат се основните звукови формати, обработката на цифров звук с различни ефекти и създаване на звукови картини чрез използване на специализиран софтуер.

Програма: Цифрова фотография,

Програмата включва запознаване с начина на снимане с цифров  фотоапарат и начините за създаване на хубави снимки. В програмата е включен модул Студийна фотография.

Програма: “Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище”

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна сигурност, което да обединява както технологичните аспекти на сигурността при ползване на информационни и комуникационни платформи и приложения, така и принципите на дигитално-медийна грамотност и безопасно поведение в онлайн среда.

Програма:  “Създаване на електронно учебно съдържание” – как да разкрасим, раздвижим и озвучим презентацията