Конкурс „Творим за СТЕМ“

Конкурс „Творим за СТЕМ“ Цел на конкурса: Чрез  творческата мисъл и умения на ученика   да бъдат създадени  лого с мото и есета, които да отразяват   виждането    за наука (S), технологии (T), …