Конкурс „Творим за СТЕМ“

Конкурс „Творим за СТЕМ“

Цел на конкурса: Чрез  творческата мисъл и умения на ученика   да бъдат създадени  лого с мото и есета, които да отразяват   виждането    за наука (S), технологии (T), инженеринг (E) и математика (М) на учениците.

Да  се стимулират  въображението, мисълта , креативността  и интересът на учениците  към СТЕМ обучението, да  се мотивират да научат повече за SТЕМ, да откриват и изразяват идеи, свързани с технологиите  чрез  собственото учене.

Уменията, които ще развият:

 • Практически решения по зададен проблем
 • Фокусиране на вниманието
 • Сътрудничество
 • Изразяване на собствени  идеи  чрез слово и проектиране

Обща информация за конкурса:

През учебната 2021/22 година в СУ „Христо Ботев“ се  реализира STEM център. STEM е абревиатура, обединяваща наука, инженеринг, технологии и математика в едно. Това е символ на „пресеченото“ знание – такова, което обединява много науки и компетентности в едно, намирайки общото между тях с цел полезното прилагане на наученото в практиката. Когато тези науки се обединят с уменията за правене на бизнес и предприемаческия дух, се получава изключително добра комбинация, която може да даде на учениците практически опит и умения за живота още преди да напуснат училище и дори да определи тяхната посока на развитие в бъдеще.

Във връзка с предстоящото откриване на СТЕМ центъра в СУ „Христо Ботев“ – гр. Джебел, училището обявява конкурс „Творим за  СТЕМ“ за представяне на СТЕМ центъра. Конкурсът включва участие в две категории:

 1. Идеен проект за лого с мото  на STEM центъра – за ученици от V до XII клас.
 2. „Ролята на технологиите в човешкия живот“ – съчинение разсъждение по житейски въпрос (за ученици от V до VII клас) и есе (за ученици от VIII до XII клас).

Категория 1 – Изработване на лого с мото

Логото  трябва да представи  STEM центъра в СУ “Христо Ботев“ – гр. Джебел, като благоприятно място за творчество, място, което поражда любопитството към STEM, място, където ученето и технологиите се допълват. Елементите  на логото и като цяло символичните му значения да отговарят на следните изисквания:

 • да се асоциират  с възможните дейности в SТЕМ центъра;
 • да популяризират STEM центъра;
 • да допринасят за разпознаваемостта на бъдещите му продукти;
 • проектите не трябва да са придобили публичност в общественото пространство;
 •  да изразява идеята за STEM, бизнес, успех и развитие.

Изисквания  към формата на логото:

Формата на логото може да бъде геометрична фигура по избор. Вашият модел ще е негово мащабно умалено копие. Нека е цветно, да грабва очите и съзнанието!

 • Да е създаден в CorelDraw, PhotoShop, MS Paint, 3D Paint или друга свободно разпространяваща графична програма.
 •  Формата на логото може да бъде геометрична фигура по избор.
 • Да се предаде във формат на файла, създаван от използвания софтуер (.cdr, .psd, .bmp и т.н.) и като снимка (.jpg, jpeg).
 • Да не се използват готови картини от интернет, допуска се вграждане само на елементи от  свободно разпространявани изображения, сглобени от вас по оригинален начин или изцяло лично творчество.

Логото може да бъде направено от екип или индивидуално.

Критерии за оценка:

 • Символично значение на дейността на STEM центъра.
 • Яснота в графичния образ на логото

Категория 2

Съчиненията в двата жанра трябва да разкриват разсъждения и идеи на учениците, свързани с възможностите, които технологиите предоставят на човека в развитието му в днешно време.

Регистрация и участие:

 • Идейния проект за лого с мото и създадените ученически текстове се изпращат на e-mail:stem_dzhebel@abv.bg.
 • Изпращането им е и регистрация за участия. Текстовете могат да бъдат написани на хартиен вариант и предадени в канцеларията при г-жа Серпил Исмаил.

Срок за изпращане на материалите:

Край на конкурса – 24:00 часа на 25.02. 2022 г.

Комисия ще определи победителите в двете категории.

Награден фонд:

 1. ЛОГО
  1. Таблет
 2. „Ролята на технологиите в човешкия живот“
  1.  Слушалки

Всички участници в конкурса ще се включат в онлайн обучение на тема „Дигитални умения за работа в училищния СТЕМ център“

Авторски права:

Участниците в конкурса гарантират, че са носители на авторските права и на правата за публикация на творбите, с които участват. Всеки участник в конкурса предоставя на СУ „Христо Ботев“ – гр.Джебел правата за публикация на творбите, с които участва, за рекламни цели на конкурса, както и за публикация на материали, свързани с дейността на СТЕМ – центъра.

Съхранение на лични данни:

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съответствие със Закона за защита на личните данни. Участник, участвал в конкурса, дава съгласието си СУ“Христо Ботев“ – гр.Джебел да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

Приемане на правилата на конкурса:

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. Организаторите си запазват правото да не публикуват снимки, които не отговарят на темата или регламента на конкурса, или са неподходящи по друга причина (например имат обиден, дискриминационен или рекламен характер), както тези които са в противоречие с хоризонталните принципи на Европейския съюз. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Успех на всички участници !!!