Обучение на учители “Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище”

На 25 – 26.02.2022 г.  учители от СУ „Христо Ботев“ – гр. Джебел,  преподаващи в различни предметни области от всички образователни етапи, преминаха през обучение за превенция на виртуално и …