СУ „Христо Ботев“ откри STEM център за технологии в креативните индустрии