Обучение на учители “Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище”

На 25 – 26.02.2022 г.  учители от СУ „Христо Ботев“ – гр. Джебел,  преподаващи в различни предметни области от всички образователни етапи, преминаха през обучение за превенция на виртуално и …

Конкурс „Творим за СТЕМ“

Конкурс „Творим за СТЕМ“ Цел на конкурса: Чрез  творческата мисъл и умения на ученика   да бъдат създадени  лого с мото и есета, които да отразяват   виждането    за наука (S), технологии (T), …

Първи занимания в СТЕМ ЦЕНТЪРА

Учителите от прогимназиален етап, преподаващи природни науки и математика, ще бъдат изправени пред предизвикателството да приложат широк набор от иновативни методи, които да отговарят на функционалностите на STEM центъра, като …

Завърши изграждането, доставка и обзавеждането на СТЕМ ЦЕНТЪРА

Успешно завърши изграждането и преустройството на СТЕМ ЦЕНТЪРА. Достави се оборудване и обзавеждане, предвидено по проекта. Актуален дизайн и изпълнение  с използване на съвременни екологични материали, доставка на висикотехнологични и …

Стартира изграждането на СТЕМ Център в СУ Христо Ботев, гр. Джебел

В изпълнение на проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката, стартира преустроиството на определените за целта помещения, доставка на обзавеждане и оборудване …